www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach » Połączenia wyrazów tabuizacja (tabuizować, tabuizowanie, tabuizowany) z różnymi komponentami w prepozycji i postpozycji

Połączenia wyrazów tabuizacja (tabuizować, tabuizowanie, tabuizowany) z różnymi komponentami w prepozycji i postpozycji

Tabela 8. Połączenia wyrazów tabuizacja (tabuizować, tabuizowanie, tabuizowany) z różnymi komponentami w prepozycji i postpozycji

tabuizacja (tabuizować, tabuistyczny, tabuizowany, tabuizowanie)
w prepozycji w postpozycji
 1. tabuizacja faktu
 2. tabuizacja obejmuje
 1. tabuizowanie nazw
 2. tabuizowanie słów
 3. tabuizowanie tematów
 4. tabuizowany fakt
 1. eliminacja tabuistyczna
 2. natura tabuistyczna
 3. normy tabuistyczne (2)
 4. sposób tabuizacji
 5. wyraz tabuizowany (3)
 6. zakazy tabuistyczne (6)

Wyrazy tabuizowanie, tabuizacja, tabuizować, tabuistyczny występują głównie w postpozycji, łączą się z rzeczownikami oraz czasownikami. Najczęściej pojawiające się połączenie to: zakazy tabuistyczne.

Z powyższej analizy wynika, że tabu, choć jest wyrazem nieodmiennym, łączy się z wieloma częściami mowy. O tym, jak szeroki jest zakres tego leksemu, świadczyć może liczba oraz różnorodność rzeczowników i czasowników, z którymi wyraz ten występuje.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.