www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach » Połączenia wyrazu tabu z komponentem przymiotnikowym w prepozycji i postpozycji

Połączenia wyrazu tabu z komponentem przymiotnikowym w prepozycji i postpozycji

Tabela 3. Połączenia wyrazu tabu z komponentem przymiotnikowym w prepozycji i postpozycji

Tabu
w prepozycji w postpozycji
z przymiotnikiem
 1. tabu archaiczne (2)
 2. tabu geograficzne
 3. tabu higieniczne
 4. tabu ideowe
 5. tabu językowe (16)
 6. tabu kombatanckie
 7. tabu magiczne (2)
 8. tabu myśliwskie
 9. tabu narodowe (2)
 10. tabu nowożytne (4)
 11. tabu obyczajowe
 12. tabu ogólne
 13. tabu pierwotne (29)
 14. tabu poprawnościowe
 15. tabu profilaktyczne
 16. tabu propagandowe
 17. tabu prymitywne
 18. tabu religijne
 19. tabu religijno – magiczne
 20. tabu rytualne
 21. tabu seksualne
 22. tabu społeczne (2)
 23. tabu stare
 24. tabu sympatyczne (2)
 25. tabu święte
 26. tabu wojskowe
 27. tabu zapobiegawcze
 28. tabu zupełne
 1. całkowite tabu
 2. dotychczasowe tabu
 3. dyrektorskie tabu
 4. głupie tabu
 5. ideologiczne tabu
 6. kolejne tabu
 7. kulturowe tabu (2)
 8. lingwistyczne tabu
 9. obyczajowe tabu (2)
 10. oficjalne tabu
 11. ostatnie tabu (2)
 12. pewne tabu (7)
 13. pierwotne tabu
 14. plemienne tabu
 15. podstawowe tabu
 16. polityczne tabu
 17. polskie tabu
 18. prawdziwe tabu
 19. przesądne tabu
 20. religijne tabu
 21. seksualne tabu
 22. społeczne tabu (3)
 23. stare tabu
 24. swoiste tabu (2)
 25. szamańskie tabu
 26. tradycyjne tabu
 27. wieczyste tabu
 28. więzienne tabu
 29. zawodowe tabu

Wyraz tabu z komponentem przymiotnikowym występuje głównie w prepozycji, najczęściej pojawiającym się połączeniem jest tabu pierwotne.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.