www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach » Połączenia wyrazu tabu z komponentem rzeczownikowym w liczbie pojedynczej i mnogiej w prepozycji i postpozycji

Połączenia wyrazu tabu z komponentem rzeczownikowym w liczbie pojedynczej i mnogiej w prepozycji i postpozycji

Tabela 1. Połączenia wyrazu tabu z komponentem rzeczownikowym w liczbie pojedynczej i mnogiej w prepozycji i postpozycji


Tabu
w prepozycji w postpozycji
z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z rzeczownikiem w liczbie mnogiej z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej z rzeczownikiem w liczbie mnogiej
 1. tabu antynatury
 2. tabu dziewictwa
 3. tabu imienia
 4. tabu kazirodztwa
 5. tabu klonowania
 6. tabu śmierci
 1. tabu imion
 2. tabu nazw
 3. tabu treserów
 1. aspekt tabu (2)
 2. badanie tabu
 3. cecha tabu
 4. cel tabu

 5. charakter tabu

 6. choroba tabu
 7. działanie tabu (4)
 8. fenomen tabu
 9. funkcjonowanie tabu
 10. istnienie tabu (2)
 11. kategoria tabu
 12. krąg tabu
 13. kwestia tabu
 14. licytacja tabu
 15. łamanie tabu (6)
 16. łączenie tabu
 17. motywacja tabu
 18. nakaz tabu
 19. nakładanie tabu
 20. nałożenie tabu (2)
 21. naruszanie tabu
 22. naruszenie tabu (6)
 23. natura tabu
 24. obrona tabu
 25. określenie tabu
 26. omijanie tabu (2)
 27. poczucie tabu
 28. podłoże tabu
 29. podział tabu
 30. pogwałcenie tabu
 31. pojawienie się tabu
 32. pojęcie tabu (2)
 33. powiązanie tabu
 34. powód tabu
 35. przedmiot tabu (4)
 36. przejaw tabu
 37. przekroczenie tabu
 38. przełamanie tabu
 39. przełamywanie tabu
 40. przestrzeganie tabu (2)
 41. przyczyna tabu
 42. przyjęcie tabu
 43. rodzaj tabu (3)
 44. rozumienie tabu
 45. selektywność tabu
 46. sfera tabu (2)
 47. siła tabu
 48. skutek tabu
 49. słowo tabu (4)
 50. stosowanie tabu
 51. strefa tabu
 52. strona tabu
 53. system tabu
 54. temat tabu (51)
 55. termin tabu
 56. trwałość tabu
 57. typ tabu
 58. uchylenie tabu
 59. unikanie tabu
 60. ustanawianie tabu
 61. wyraz tabu (4)
 62. występowanie tabu (2)
 63. zadanie tabu
 64. zagadnienie tabu (1)
 65. zakaz tabu
 66. zakres tabu (3)
 67. zależność tabu
 68. zasada tabu
 69. zbiór tabu
 70. zespół tabu
 71. zjawisko tabu (10)
 72. złamanie tabu (5)
 73. zniesienie tabu (2)
 74. źródło tabu
 1. czynności tabu
 2. definicje tabu
 3. dezyderaty tabu
 4. dziedziny tabu
 5. formy tabu
 6. manifestacje tabu
 7. nakazy tabu
 8. obszary tabu
 9. osoby tabu
 10. początki tabu
 11. przedmioty tabu
 12. przejawy tabu

 13. przełamania tabu
 14. przyczyny tabu (2)
 15. rodzaje tabu (5)
 16. rygory tabu
 17. sfery tabu
 18. słowa tabu (2)
 19. tematy tabu (5)
 20. wypadki tabu (4)
 21. wyrazy tabu (2)
 22. wyrażenia tabu
 23. zachowania tabu

Z powyższej tabeli wynika, że tabu łączy się częściej z komponentem rzeczownikowym w postpozycji niż w prepozycji. Ponadto połączenie tabu z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej występuje liczniej niż z rzeczownikiem w liczbie mnogiej. We wszystkich przypadkach tabu z komponentem rzeczownikowym tworzy związek rządu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.