www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach » Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie orzeczenia złożonego w prepozycji i postpozycji

Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie orzeczenia złożonego w prepozycji i postpozycji

Tabela 5. Połączenia wyrazu tabu z komponentem w formie orzeczenia złożonego w prepozycji i postpozycji.

Tabu
w prepozycji w postpozycji
z orzeczeniem złożonym
 1. tabu jest nałożone
 2. tabu jest przestrzegane
 1. być objętym tabu
 2. być pod wpływem tabu
 3. być przedmiotem tabu (2)
 4. być tabu
 5. być tematem tabu
 6. coś jest objęte tabu
 7. coś jest obłożone tabu
 8. przestaje być tabu
 9. stać się tabu

Leksem tabu z orzeczeniem złożonym łączy się najczęściej w postpozycji. W jednym przykładzie tabu stanowi orzecznik orzeczenia imiennego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.