www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Przyczyny występowania tabu językowego

Przyczyny występowania tabu językowego

W tym rozdziale omówione zostaną przyczyny występowania tabu językowego na podstawie dostępnych opracowań. Najważniejszego podziału dokonał Stanisław Widłak, pozostali autorzy opierali się na nim bądź nieznacznie ten podział przekształcali.

S. Widłak proponuje podział przyczyn zakazu językowego na cztery grupy:

  1. „Wierzenia religijne, magia, strach, zabobon;

  2. Przyzwoitość, skromność, wstyd;

  3. Delikatność, uprzejmość, współczucie, litość;

  4. Roztropność, przezorność, megalomania, spryt i interes” (S. Widłak 1963: 93).

Każda z grup zostanie opisana osobno. Opinię S. Widłaka wzbogacono o dodatkowy materiał zaczerpnięty z różnych opracowań.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Wierzenia religijne, magia, strach, zabobon


Przyzwoitość, skromność, wstyd


Delikatność, uprzejmość, współczucie, litość


Roztropność, przezorność megalomania, spryt i interes


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.