www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Analiza tekstów o tabu

Analiza tekstów o tabu

Analizie poddane zostaną dwie piosenki: Jedno słowo zespołu Tabu oraz Tabu – obcy ląd zespołu Kombi. Celem tej analizy będzie sprawdzenie, czy teksty tych piosenek odnoszą się w jakiś sposób do naukowej wiedzy dotyczącej tabu.

Tekst piosenki Jedno słowo zespołu Tabu przypomina o funkcji stanowiącej języka. Każdy wypowiedziany wyraz wpływa na rzeczywistość i tylko od intencji mówiącego zależy, czy będzie to wpływ pozytywny czy negatywny.


„zobacz ile jest słów,
jak chcesz mówić to mów,
nie chcesz mówić, no cóż ,
ja nie poradzę ci już, nóż
ostre masz słownictwo,
nie chcesz upaść tak nisko,
lepiej wyrzuć go na wysypisko,
bo załatwisz słowem wszystko,
proszę, przepraszam, kocham, nie kocham!
odejdź, wracaj, dotykaj słowem!
czasami słowo nie wystarczy wiesz,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
prócz słowa musisz jeszcze bardzo chcieć,
musisz uwierzyć w jego moc i sens,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
czasami słowo nie wystarczy wiesz,
 
jak rzeka płynie z twych ust,
siłą miliona kropel możesz nim dodawać sił,
każdego dnia, o każdej porze,
wypowiedziane raz, może być użyte przeciwko tobie,
musisz świadom być...świadom tego co powiesz
 
ref. jedno słowo, słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo, słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo, słowo, słowo i ty!
 
ref. jedno słowo, słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo, słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo, słowo, słowo i ty!
 
tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi ci wiele,
czasami pod wpływem, czasami od tak,
i niszczysz to, coś tworzył od tylu lat,
 
tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi ci wiele,
czasami pod wpływem, czasami od tak,
i niszczysz to, coś tworzył od tylu lat,
 
jak rzeka płynie z twych ust,
siłą miliona kropel możesz nim dodawać sił,
każdego dnia, o każdej porze,
wypowiedziane raz, może być użyte przeciwko tobie,
musisz świadom być, świadom tego co powiesz
 
ref. jedno słowo, słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo, słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo, słowo, słowo i ty!
 
ref. jedno słowo, słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo, słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo, słowo, słowo i ty!25”.

Piosenka zespołu Tabu zawiera dużo odniesień do tabu językowego.

ostre masz słownictwo,
nie chcesz upaść tak nisko,
lepiej wyrzuć go na wysypisko,
bo załatwisz słowem wszystko

Powyższe cztery wersy dotyczą dobrego wychowania jako przyczyny występowania tabu językowego. „Niestosownych” wyrazów lepiej nie używać, aby nie upaść tak nisko, nie narazić się na niechęć odbiorcy. Wers: bo załatwisz słowem wszystko jest dobrym przykładem istniejącej współcześnie wiary w magiczną moc słowa. Podkreśla związek wyrazu z nazywaną przez niego rzeczą.


prócz słowa musisz jeszcze bardzo chcieć,
musisz uwierzyć w jego moc i sens,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
czasami słowo nie wystarczy wiesz

Kolejne wersy piosenki również podkreślają wiarę w moc sprawczą słowa. Wypowiedzenie nazwy, przywołuje rzecz, o której się mówi. Należy być świadomym wypowiadanych słów.


jedno słowo , słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo , słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo , słowo, słowo i Ty!

Cztery wersy refrenu zawierają informację, że rzeczywistością można manipulować za pomocą używanych słów. Wypowiadane wyrazy są często nacechowane emocjonalnie, mogą budzić różne uczucia u odbiorcy. Stąd słowa tabu, których najlepiej unikać, aby nie zostać posądzonym o brak przyzwoitości i dobrych manier.


tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi Ci wiele,
czasami pod wpływem, czasami od tak,
i niszczysz to , coś tworzył od tylu lat

Nie należy wypowiadać wyrazów, które są obłożone tabu. Złamanie tabu może spowodować urażenie odbiorcy oraz jego dezaprobatę.

Przytoczone przykłady potwierdzają, że tabu językowe nie jest wyłącznie tematem tekstów naukowych i nie jest to temat podejmowany tylko przez językoznawców. Oznacza to, że również przeciętni użytkownicy języka są świadomi znaczenia słowa tabu.

Kolejnym tekstem poddanym analizie jest piosenka zespołu Kombi Tabu-obcy ląd.


„Potworny krzyk wielu gardeł zbudził mnie
Myślałem już: tamta noc nie skończy się
Gdy przyszedł świt, czułem, jakby minął wiek
Sam nie wiem, jak wydostałem się na brzeg
Ref.
Tabu, obcy ląd, nieznany jeszcze
Tabu, czarna kurtyna
Tabu, dzicy ludzie, dzikie miejsce
Tabu, zakazany świat
Żyję wśród nich, świat zakazów bawi mnie
Nie wolno nic, jednak robię to, co chcę
Horroru czas, zwykły obraz moich dni
Nadzieję mam, że to wszystko mi się śni
Ref. Tabu, obcy ląd...26”.

W refrenie piosenki kilkakrotnie został użyty wyraz tabu. Każdy wers refrenu zawiera inne określenia odnoszące się do tabu.

  1. Pierwszy wers: Tabu, obcy ląd, nieznany jeszcze, sugeruje, że tabu to coś obcego, niepoznanego.

  2. Drugi wers: Tabu, czarna kurtyna, może oznaczać temat, o którym mówić nie należy. Czarna kurtyna kojarzy się z „zasłoną milczenia”, a spuścić na coś zasłonę milczenia to po prostu unikać jakiegoś tematu. „W praktykach XIX i XX wiecznych bractw i zakonów magicznych symbol ten (zasłona) odgrywa istotną rolę. Wgląd w naturę rzeczywistości nazywano "uniesieniem szaty Izydy", a konwersację z Aniołem Stróżem – "odsłonięciem zasłony paroket". Zasłony były używane w Tabernakulum, kiedy Izraelici wyznaczali na pustyni święte miejsce. Przejść przez zasłonę mogli jedynie konsekrowani kapłani. Większość religii miała w swym zwyczaju zasłaniać przed niewtajemniczonymi święte przedmioty. W starożytnych misteriach rzeczy takie zawsze trzymane były z dala od publicznego widoku. [...] Ta świątynna zasłona stanowi starożytny symbol czci oddawanej świętości”27.

  3. Trzeci wers: Tabu, dzicy ludzie, dzikie miejsce, odnosić się może do tabu pierwotnego, związanego z ludami dzikimi, prymitywnymi. Wśród tych społeczeństw słowo tabu pojawiło się po raz pierwszy.

  4. Czwarty wers: Tabu, zakazany świat, zawiera ogólne określenie pojęcia i skojarzenie ze słowem tabu. Zakazany świat to nieprzekraczalna granica, sfera, w którą nie należy wkraczać, o której nie wypada mówić. W pierwotnym znaczeniu tabu obejmowało czynności, miejsca, osoby, które są zarazem zakazane i święte. I do tego właśnie pierwotnego znaczenia tabu odnosi się tekst piosenki.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.