www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Łączliwość wyrazowa tabu w tekstach i tytułach » Połączenia wyrazu tabu z komponentem czasownikowym w formie osobowej oraz w formie bezokolicznika, w prepozycji i postpozycji

Połączenia wyrazu tabu z komponentem czasownikowym w formie osobowej oraz w formie bezokolicznika, w prepozycji i postpozycji

Tabela 2. Połączenia wyrazu tabu z komponentem czasownikowym w formie osobowej oraz w formie bezokolicznika, w prepozycji i postpozycji

Tabu
w prepozycji w postpozycji
z czasownikiem w formie osobowej z czasownikiem w formie bezokolicznika z czasownikiem w formie osobowej z czasownikiem w formie bezokolicznika
 1. tabu broni
 2. tabu chroni
 3. tabu doczekało się
 4. tabu dotyczy
 5. tabu kreuje
 6. tabu łączy
 7. tabu obejmuje
 8. tabu obowiązuje (2)
 9. tabu opiera się na
 10. tabu oznacza
 11. tabu pełni funkcję
 12. tabu podkreśla
 13. tabu pozwala

 14. tabu przerodziło się
 15. tabu stanowi
 16. tabu stoi na straży
 17. tabu tworzy
 18. tabu wiązało się z
 19. tabu wykazuje
 20. tabu wymaga
 21. tabu wywodzi się
 22. tabu wzięło się
 23. tabu zachowuje (2)
 24. tabu zaczęło się pojawiać
 25. tabu zakazuje
 26. tabu zależy
 27. tabu zemści się
 28. tabu znaczy

 1. istnieją tabu
 2. coś stanowi tabu
 3. mamy tabu
 4. pojawia się tabu
 1. bronić tabu
 2. dotknąć tabu
 3. dzielić tabu
 4. mieć do czynienia z tabu
 5. nakładać tabu (4)
 6. nałożyć tabu (2)
 7. naruszać tabu (3)
 8. naruszyć tabu
 9. nazywać coś tabu
 10. podlegać tabu
 11. pokonać tabu
 12. przełamać tabu (2)
 13. przełamywać tabu (3)
 14. przestrzegać tabu
 15. respektować tabu
 16. rodzić tabu
 17. spojrzeć na tabu
 18. stać się tabu
 19. stanowić tabu (7)
 20. stosować tabu
 21. strzec tabu
 22. utożsamiać tabu
 23. uznać tabu za
 24. uznać za tabu
 25. wymienić tabu
 26. wywodzić się z tabu
 27. złamać tabu
 28. znać tabu
 29. znajdować się pod tabu

Zestawienie tabelaryczne tabu z komponentem czasownikowym pokazuje, że tabu w prepozycji łączy się najczęściej z osobową formą czasownika, zaś w postpozycji występuje głównie z czasownikiem w formie bezokolicznika. Tylko w nielicznych przypadkach tabu w postpozycji występuje z czasownikiem w formie osobowej. Przykłady tabu w prepozycji z czasownikiem w formie bezokolicznika nie zostały znalezione. Stanowić tabu to najczęstsze połączenie wyrazu tabu z czasownikiem.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.