www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » Ankieta – tabu w życiu młodzieży

Ankieta – tabu w życiu młodzieży

Ankieta na temat tabu została przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza grupa to kobiety i mężczyźni w wieku 17-18 lat, do drugiej należą kobiety w wieku 21-25 lat i mężczyźni w wieku 23-24 lata. Pierwsza grupa wiekowa to uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. Ankiety zostały przeprowadzone w trakcie zajęć lekcyjnych. Wzięło w nich udział 35 kobiet oraz 8 mężczyzn. Druga grupa to studenci Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Piotrkowie Trybunalskim, 38 kobiet i 2 mężczyzn. Celem ankiety było sprawdzenie, czy wyrazy i tematy uznawane powszechnie za tabu są objęte zakazem także wśród młodych ludzi. Ankieta jest podzielona na dwie części. Pierwsza część zawiera pytania ogólne o tabu, ma za zadanie sprawdzenie, czy pojęcie tabu jest dla ankietowanych zrozumiałe i z czym je kojarzą. Druga część ankiety to pytania szczegółowe. Tutaj większość pytań odnosi się do przyczyn występowania zakazu językowego (por. S. Widłak 1963:93). Pytania od 2-7 w tej części ankiety dotyczą „wierzeń religijnych, magii, strachu i zabobonu”. Pytania od 8-12 dotyczą drugiej przyczyny tabuizowania – „przyzwoitości, skromności i wstydu”. „Delikatność, uprzejmość, współczucie, litość” to trzecia przyczyna, do której odnoszą się pytania od 13-18. Pytanie 19 dotyczy „roztropności, przezorności, megalomanii, sprytu i interesu”.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia frekwencję odpowiedzi na poszczególne pytania wśród wszystkich ankietowanych.

Tabela 9. Ankieta

PYTANIE Ilość odpowiedzi wśród wszystkich ankietowanych
Kobiety w wieku 17-18 lat (35 ankietowanych) Mężczyźni w wieku 17-18 lat (8 ankietowanych) Kobiety w wieku 21-25 lat (38 ankietowanych) Mężczyźni w wieku 23-24 lata (2 ankietowanych)
Pytania ogólne o tabu 1. Jak Pani/Pan rozumie wyraz tabu?

35 6 38 2
 1. Z jakimi pojęciami kojarzy się Pani/Panu wyraz tabu?

31 8 35 2
 1. Co zdaniem Pani/Pana stanowi tabu dla przeciętnego użytkownika języka?

27 5 30 2
 1. Dlaczego ludzie unikają podejmowania tematów tabu?

34 7 38 2
 1. Jakie tematy w Pani/Pana środowisku szkolnym/uczelnianym uznaje się za tabu?

34 7 37 2
 1. Jakie tematy w Pani/Pana rodzinie uchodzą za tabu?

34 6 37 2
 1. Które tematy uważa Pani/Pan za najbardziej wstydliwe? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

31 3 34 2
 1. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o tabu?

34 6 37 2
 1. Dlaczego, zdaniem Pani/Pana, stosuje się frazy: „Odpukaj w niemalowane” lub „Wypluj to słowo”?

34 7 38 2
 1. Czy zdarza się Pani/ Panu nie mówić o jakiejś sprawie jeszcze przed jej zakończeniem „żeby nie zapeszyć”? Proszę uzasadnić.

31 6 38 2
Pytania szczegółowe o tabu 1. Co znaczą granice przyzwoitości?

27 4 36 2
 1. W jakich sytuacjach rozmowa o chorobie stanowi tabu? Proszę uzasadnić.

29 4 38 2
 1. Jakie choroby objęte są tabu?

34 8 37 2
 1. Jakich określeń używa Pani/ Pan, aby nie mówić wprost o chorobie? Proszę je wymienić.

26 2 36 2
 1. W jakich sytuacjach rozmowa o umieraniu/śmierci stanowi tabu?

30 4 38 2
 1. Jak Pani/Pan odnosi się do tematu umierania/śmierci?

29 6 37 2
 1. Jakich określeń używa Pani/ Pan, aby nie mówić wprost o umieraniu/śmierci? Proszę je wymienić.

27 3 36 2
 1. Dlaczego seks zalicza się do tematów tabu? Proszę uzasadnić.

32 7 38 2
 1. Jak Pani/ Pan odnosi się do tematu seksu?

29 6 37 2
 1. Jakich określeń używa Pani/ Pan, aby nie mówić wprost o seksie? Proszę je wymienić.

30 4 35 2
 1. Czy czynności fizjologiczne (np. wydalanie) oraz miejsca z tym związane są dla Pani/Pana tematem tabu? Proszę uzasadnić.

33 8 37 2
 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, żeby nie mówić wprost o fizjologii? Proszę je wymienić.

26 4 30 2
 1. W jakich sytuacjach rozmowa o starości stanowi temat tabu? Proszę uzasadnić.

31 2 38 2
 1. Jak Pani/Pan odnosi się do tematu starości?

31 5 38 2
 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, aby nie mówić wprost o starości w towarzystwie osób starszych? Proszę je wymienić.

30 2 38 2
 1. Czy używanie przekleństw, wyzwisk stanowi dla Pani/Pana temat tabu? Proszę uzasadnić.

35 6 37 2
 1. W jakich sytuacjach przekleństwa, wyzwiska uchodzą za niestosowne? Proszę uzasadnić.

32 4 37 2
 1. Jakich łagodzących określeń używa Pani/Pan, aby unikać przekleństw, wyzwisk? Proszę je wymienić.

29 6 37 2
 1. Jak wytłumaczy Pani/Pan popularne współcześnie nazywanie zakładu fryzjerskiego – salonem fryzjerskim, przychodni – centrum medycznym, sprzedawcy – doradcą klienta, sprzątaczki – panią sprzątającą? Czemu służą te zabiegi?

30 2 37 2


Podrozdzialy w tym rozdziale:


Analiza ankiety


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.