www.eprace.edu.pl » tabu-jezykowe » ANEKS » Tabu w życiu młodzieży – ankieta

Tabu w życiu młodzieży – ankieta

Metryczka:

Płeć:

Wiek:

Miejsce badania:

Data badania:

Nazwa szkoły:

Jestem studentką V roku filologii polskiej. Piszę pracę magisterską na temat tabu językowego. Ankiety są anonimowe. Proszę wypełnić je rzetelnie. Dane zawarte w ankietach wykorzystam tylko do celów naukowych.

Katarzyna Jabłońska

*Ankieta: Tabu w życiu młodzieży*


 1. Pytania ogólne o tabu


 1. Jak Pani/Pan rozumie wyraz tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Z jakimi pojęciami kojarzy się Pani/Panu wyraz tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Co zdaniem Pani/Pana stanowi tabu dla przeciętnego użytkownika języka?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Dlaczego ludzie unikają podejmowania tematów tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakie tematy w Pani/Pana środowisku szkolnym/ uczelnianym uznaje się za tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakie tematy w Pani/ Pana rodzinie uchodzą za tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Które tematy uważa Pani/Pan za najbardziej wstydliwe? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o tabu?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Dlaczego, zdaniem Pani/Pana, stosuje się frazy: „Odpukaj w niemalowane” lub „Wypluj to słowo”?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy zdarza się Pani/ Panu nie mówić o jakiejś sprawie jeszcze przed jej zakończeniem, „żeby nie zapeszyć”? Proszę uzasadnić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Szczegółowe pytania o tabu

 1. Co znaczą granice przyzwoitości?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. W jakich sytuacjach rozmowa o chorobie stanowi tabu? Proszę uzasadnić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakie choroby objęte są tabu?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, aby nie mówić wprost o chorobie? Proszę je wymienić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. W jakich sytuacjach rozmowa o umieraniu/ śmierci stanowi temat tabu?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jak Pani/Pan odnosi się do tematu umierania/ śmierci?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, aby nie mówić wprost o umieraniu/ śmierci? Proszę je wymienić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Dlaczego seks zalicza się do tematów tabu? Proszę uzasadnić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jak Pani/Pan odnosi się do tematu seksu?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, aby nie mówić wprost o seksie? Proszę je wymienić.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy czynności fizjologiczne (np. wydalanie) oraz miejsca z tym związane są dla Pani/ Pana tematem tabu? Proszę uzasadnić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich określeń używa Pani/Pan żeby nie mówić wprost o fizjologii? Proszę je wymienić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. W jakich sytuacjach rozmowa o starości stanowi temat tabu? Proszę uzasadnić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jak Pani/Pan odnosi się do tematu starości?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich określeń używa Pani/Pan, aby nie mówić wprost o starości w towarzystwie osób starszych? Proszę je wymienić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Czy używanie przekleństw, wyzwisk, stanowi dla Pani/ Pana temat tabu? Proszę uzasadnić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. W jakich sytuacjach przekleństwa/ wyzwiska uchodzą za niestosowne? Proszę uzasadnić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jakich łagodzących określeń używa Pani/Pan, aby unikać przekleństw/wyzwisk? Proszę je wymienić.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Jak wytłumaczy Pani/ Pan popularne współcześnie nazywanie zakładu fryzjerskiego – salonem, przychodni – centrum medycznym, sprzedawcy – doradcą klienta, sprzątaczki – panią sprzątającą? Czemu służą te zabiegi?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.